OSEMSMEROVKA.SK
sk en cz

Osemsmerovky

Názov Hrali Mriežka Dátum Jazyk
Najkrajšie myšlienky sú tie 160 Hrali 20 x 20 19. 3. 2019 SK
Mama je najlepší odraz 145 Hrali 20 x 20 17. 3. 2019 SK
Najhoršie je to, 139 Hrali 12 x 12 15. 3. 2019 SK
Jemný človek vycíti, či je vhodný alebo nie a 143 Hrali 20 x 20 14. 3. 2019 SK
Je ťažké byť hlupákom, pretože... 140 Hrali 12 x 12 14. 3. 2019 SK
Ak milujeme nachádzame 146 Hrali 12 x 12 13. 3. 2019 SK
Ženami sa nerodíme 140 Hrali 12 x 12 8. 3. 2019 SK
Konajte v pokoji 138 Hrali 12 x 12 7. 3. 2019 SK
Aller Anfang 148 Hrali 16 x 16 6. 3. 2019 DE
Ak budeš verný sám sebe, nemôžeš byť 159 Hrali 16 x 18 6. 3. 2019 SKRSS