OSEMSMEROVKA.SK
sk en cz

Osemsmerovky

Názov Hrali Mriežka Dátum Jazyk
Prílišný optimizmus je 129 Hrali 20 x 20 30. 9. 2019 SK
SOKRATES ARISTOTELES MORÁLKA ETIKA ČESŤ DOBRO SPRAVODLIVOSŤ SVEDOMIE ŠŤASTIE DÔSTOJNOSŤ 113 Hrali 12 x 12 25. 9. 2019 SK
Etika a morálka 137 Hrali 20 x 20 25. 9. 2019 SK
Microsoft má 129 Hrali 20 x 20 19. 9. 2019 SK
Nechť zůstane tvé srdce klidné 123 Hrali 18 x 16 12. 9. 2019 CZ
Za teplým a suchým septembrom ide 136 Hrali 20 x 20 7. 9. 2019 SK
Prázdniny skončili leháro skončilo 151 Hrali 18 x 16 1. 9. 2019 SK
Do Jána maslo 162 Hrali 20 x 20 30. 8. 2019 SK
Dávneho priateľa neopúšťaj, lebo nový 146 Hrali 20 x 20 20. 8. 2019 SK
Koľko mračien na Jakuba 180 Hrali 18 x 16 11. 8. 2019 SKRSS